Uchwała Rady Uczelni nr 1/2023 - zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022

Uchwała Rady Uczelni nr 1/2023 - zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022 - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 3/2023 - zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2022

Uchwała Rady Uczelni nr 3/2023 - zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2022 - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 4/2023 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie

Uchwała Rady Uczelni nr 4/2023 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 5/2023 - zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a rok 2023

Uchwała Rady Uczelni nr 5/2023 - zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a rok 2023 - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Uchwała Rady Uczelni nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Uchwała Rady Uczelni nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 8/2023 w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Uchwała Rady Uczelni nr 8/2023 w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 9/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości

Uchwała Rady Uczelni nr 9/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 10/2023 w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wprowadzonego uchwałą Senatu ASP w Warszawie nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku wraz z późniejszymi zmianami

Uchwała Rady Uczelni nr 10/2023 w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wprowadzonego uchwałą Senatu ASP w Warszawie nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku wraz z późniejszymi zmianami - wersja edytowalna

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki:

Uchwała Rady Uczelni nr 1/2023 z dnia 27.01.2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022
Uchwała Rady Uczelni nr 3/2023 z dn. 17.02.2023 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2022
Uchwała Rady Uczelni nr 4/2023 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie
Uchwała Rady Uczelni nr 5/2023 - zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a rok 2023
Uchwała Rady Uczelni nr 1/2023 - zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022 - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 3/2023 - zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2022 - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 4/2023 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 5/2023 - zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a rok 2023 - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Uchwała Rady Uczelni nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Uchwała Rady Uczelni nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 8/2023 w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Uchwała Rady Uczelni nr 8/2023 w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 9/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości
Uchwała Rady Uczelni nr 9/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 10/2023 w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wprowadzonego uchwałą Senatu ASP w Warszawie nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku wraz z późniejszymi zmianami
Uchwała Rady Uczelni nr 10/2023 w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wprowadzonego uchwałą Senatu ASP w Warszawie nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku wraz z późniejszymi zmianami - wersja edytowalna