Uchwała Rady Uczelni nr 1/2023 - zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022

Uchwała Rady Uczelni nr 1/2023 - zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022 - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 3/2023 - zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2022

Uchwała Rady Uczelni nr 3/2023 - zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2022 - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 4/2023 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie

Uchwała Rady Uczelni nr 4/2023 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie - wersja edytowalna

 

Uchwała Rady Uczelni nr 5/2023 - zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a rok 2023

Uchwała Rady Uczelni nr 5/2023 - zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a rok 2023 - wersja edytowalna

 Załączniki:

Uchwała Rady Uczelni nr 1/2023 z dnia 27.01.2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022
Uchwała Rady Uczelni nr 3/2023 z dn. 17.02.2023 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2022
Uchwała Rady Uczelni nr 4/2023 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie
Uchwała Rady Uczelni nr 5/2023 - zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a rok 2023
Uchwała Rady Uczelni nr 1/2023 - zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Uczelni za rok 2022 - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 3/2023 - zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2022 - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 4/2023 - wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie - wersja edytowalna
Uchwała Rady Uczelni nr 5/2023 - zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a rok 2023 - wersja edytowalna