W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-10.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Niektóre dokumenty na stronie mogą nie posiadać tytułu oraz prawidłowej hierarchii nagłówków

• Na stronie mogą się znajdować dokumenty niedostępne cyfrowo (skany dokumentów wytworzonych przed 2019 r., dokumenty wytworzone poza ASP w Warszawie)

• Na stronie znajdują się fragmenty tekstu posiadające niewłaściwy kontrast

•  W serwisie występują niekonsekwencje w oznaczeniu linków

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Manuela Moszyńska. Kontakt: pdsozn_manuela.moszynska@cybis.asp.waw.pl, tel. (22) 828 11 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie odpowiada Manuela Moszyńska, pdsozn_manuela.moszynska@cybis.asp.waw.pl, tel.(22) 828 11 00.

Informacje na temat procedury

Wszelkie uwagi prosimy składać na adres bip@asp.waw.pl. Na ten sam adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Obiekt – ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie

Budynek Rektoratu (Pałac Czapskich) - stan na 16.08.2023 r.

W budynku mieszczą się wszystkie jednostki organizacyjne administracji centralnej czyli Działy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkoła Doktorska. Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

Parking

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu jest 1 miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny.

Wjazd na parking przez bramę przy ul. Traugutta. W bramie znajduje się szlaban monitorowany i obsługiwany przez recepcję budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego.

 • Do wejścia doprowadzone są po obu stronach schodów symetryczne chodniki o nachyleniu ok. 10 %. Wzdłuż chodnika nie ma poręczy.
 • Do wejścia prowadzą 3 schody. Wysokość stopnia to 11 cm.
 • Stopnie nie są oznaczone kontrastowo.
 • Przestrzeń manewrowa spocznika przed wejściem wynosi ponad 200 centymetrów.

Wejście

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Pierwsze drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drugi drzwi otwierają się do wewnątrz budynku.

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Drzwi trudno utrzymać w pozycji otwartej.
 • Pierwsze drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość skrzydła 80 centymetrów.
 • Drugie drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość skrzydła 70 centymetrów..

Przestrzeń za wejściem

 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się na prawo od wejścia głównego (numer telefonu: 22 320 02 00).
 • W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna. (Parter, Dział Nauczania, za wejściem głównym w lewo do końca korytarza)
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na 7 poziomach
 • Poziom -1: Zecernia, lokal gastronomiczny, przestrzeń wystawiennicza
 • Poziom 0: Recepcja, Dział Nauczania, Biuro Erasmus, przestrzenie wystawiennicze
 • Poziom 1: piętro techniczne
 • Poziom 2: Rektorat, Kancelaria, Biblioteka
 • Poziom 3: piętro techniczne
 • Poziom 4: Biura
 • Poziom 5: Magazyn Muzeum ASP

Różnice poziomów

 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.
 • Na inne kondygnacje możesz się także dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów pomiędzy kondygnacjami składa się z 16 stopni.
 • Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie nie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami nie znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Winda znajduje się w budynku ok 15 metrów na lewo od wejścia głównego.
 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi windy wynosi 100 centymetrów
 • Kabina windy ma głębokość 210 centymetrów i szerokość 120 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 85 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów - zadzwoń na portiernię na numer telefonu: 22 320 02 00 lub skorzystaj z przycisku alarmowego.

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń

 • Około 95 % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach. Wyjątek stanowi umiejscowiona na kondygnacji -1 zecernia. Wejście z wewnątrz budynku do lokalu gastronomicznego na poziomie -1 wymaga pokonania 1 stopnia o wysokości 15 cm.

Toaleta

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduje się obok windy na poziomie 0. (15 metrów na lewo od wejścia głównego)
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Toaleta - dodatkowe informacje

 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 105 centymetrów.
 • W toalecie są zamontowane 2 linki do wzywania pomocy (instalacja przyzywowa jest przy ubikacji oraz umywalce)
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 200 x 150 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej stronie ustępu wynosi 25 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 150 centymetrów.

Pochwyty przy ustępie

 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Budynek Wydziału Grafiki

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

 • Windy: tak, korytarze dostosowane
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: tak

Budynek Wydziału Malarstwa

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

 • Windy: tak, korytarze dostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: tak

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

budynek Wydziału Malarstwa

 • Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.
 • Windy: tak, korytarze dostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: tak
 • Piktogramy: nie
 • Podjazdy: tak

Obiekt – ul. Myśliwiecka 8 w Warszawie

(stan na 31.03.2023 r.)

Wydział Architektury Wnętrz

Wejście od strony ul. Hoene-Wrońskiego oraz od strony ul. Myśliwieckiej.

Wydział Wzornictwa

Wejście od strony ul. Hoene-Wrońskiego oraz od strony ul. Myśliwieckiej.

Parking

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością Obecnie trwa remont budynku, w związku z tym parking nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Po zakończeniu remontu w grudniu 2023 r.:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny.

Parking znajduje się na dziedzińcu wewnętrznym, wjazd ograniczony szlabanem.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego.

 • Do wejścia prowadzą schody.

Wejście

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego jednego skrzydła drzwi wynosi 70 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się na parterze przy wejściu głównym
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach w dwóch skrzydłach.

Różnice poziomów

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 20 stopni
 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • brak

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń
 • Około 10 % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością

Obiekt – ul. Spokojna 15 w Warszawie

(stan na 12.06.2023 r.)

Wydział Sztuki Mediów

Budynki Wydziału Sztuki Mediów nie są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynek podlega ochronie konserwatora zabytków i na jakiekolwiek modernizacje jest potrzeba zgoda w/w. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne są w większości jednoskrzydłowe, ale i dwuskrzydłowe otwierane poprzez zapadki niedostępne z wysokości wózka inwalidzkiego. Na jednym korytarzy potrafi być różnica dwóch poziomów. Otwory drzwiowe nie posiadają wymaganej szerokości dla wózka inwalidzkiego. Są miejsca na korytarzach w których utrudnione lub niemożliwe manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Parking

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 40 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego.

 • Do wejścia prowadzą schody
 • Przy schodach znajduje się poręcz

Wejście

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna (Dziekanat Wydziału Sztuki Mediów, 1 piętro, dojście schodami z zabiegiem)
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone
 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego, dwa stopnie, komunikacja przez okno do tego dostosowane, ale na utrudnionej wysokości

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach

Różnice poziomów

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać wyłącznie za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu. tak

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń

 • Żadne z pomieszczeń nie jest dostępne dla osób na wózkach ze względu na schody oraz szerokość drzwi, które są dwuskrzydłowe w większości pomieszczeń

Łazienka

 • W budynku nie ma toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Do łazienki prowadzą schody

Pochwyty przy ustępie

 • Brak pochwytów we wszystkich łazienkach wydziału

Wydział Rzeźby

Parking

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 12 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu (Wartość nachylenia ok 4 %.)
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 200 centymetrów.

Wejście

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Otwierają się na zewnątrz

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna (Dziekanat Wydziału Rzeźby)
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone
 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się na parter
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku
 • W budynku znajdują się krzesełka ewakuacyjne. (lewa strona od wejścia)

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach

Różnice poziomów

 • dojazd do windy pochylnią 10%
 • Wszystkie korytarze są dostępne

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu
 • Stopnie nie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Lokalizacja windy poziom 0
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością
 • Lokalizacja dostępnej toalety: poziom -1, dostęp windą
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki

Dodatkowe informacje

 • W toalecie jest przewijak dla dzieci
 • Na ścianach są zamontowane poręcze. Tylko w toalecie dla osób z niepełnosprawnością

Pochwyty przy ustępie

 • Brak pochwytów w łazienkach ogólnodostępnych, w łazience dla osób z niepełnosprawnościami pochwyt jest po prawej stronie

Obiekt – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

(stan na 31.03.2023 r.)

Nowy budynek

 • Wydział Scenografii
 • Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
 • Studium Języków Obcych
 • Międzywydziałowa Samodzielna Katedra Kształcenia Teoretycznego

Stary budynek

 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie)

Ponadto, od strony wewnętrznego dziedzińca obiektu: wejście przez bramę Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wybrzeże Kościuszkowskie 37A/1

 • Archiwum ASP w Warszawie
 • Wydawnictwo ASP w Warszawie (dystrybucja/magazyn)

Parking

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 15 metrów.

Odpłatność za parking

 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.

Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio przed budynkiem.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka, informacja w recepcji.

Wejście do budynku

Dojście do wejścia głównego - nowy budynek :

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

Dojście do wejścia głównego - stary budynek:

 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 200 centymetrów.
 • Do wejścia prowadzą schody.

Wejście (stary i nowy budynek)

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Siła potrzebna do otwarcia drzwi (stary i nowy budynek)

 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów ( istnieje możliwość otworzenia drugiego skrzydła dodatkowo zwiększając otwór wejściowy).
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem (stary i nowy budynek)

 • W budynku znajduje się informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń
 • W budynku są zainstalowane pętle indukcyjne (pomieszczenia dziekanatów)
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi/recepcja znajduje się (po prawej stronie zaraz za wejściem głównym)
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku (jedynie w przypadku nowego budynku).
 • W budynku znajdują się krzesełka ewakuacyjne. (pomieszczenie 2.04 przy auli głównej)

Ciągi poziome

Kondygnacja

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach
 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

Różnice poziomów

 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą wind pasażerskich.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 125 stopni
 • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi windy 120 centymetrów
 • Lokalizacja wind:

- dwie windy w nowym budynku zaraz za wejściem głównym - winda łącząca stary i nowy budynek znajduje się w głębi nowego budynku

 • Winda znajduje się w budynku
 • Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 140 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 110 centymetrów.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: (nr 607 520 511)

Pomieszczenia

Dostępność pomieszczeń

 • Około 90 % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Lokalizacja dostępnej toalety (poziom -1 - nowy budynek)
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Dodatkowe informacje

 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 140 x 250 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 140 x 200 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej stronie ustępu wynosi 20 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 80 centymetrów.

Pochwyty przy ustępie

 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Dom Plenerowy ASP w Warszawie

Adres: Dłużew 40, 05–332 Siennica

 • Wejście; droga lokalna we wsi Dłużew.
 • Windy: brak, korytarze niedostosowane.
 • Parking: tak
 • Recepcja: nie
 • Piktogramy: tak
 • Podjazdy: brak

Aplikacje mobilne

.

Powiadom znajomego