W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego

• Część elementów strony nie spełnia wymogów dla kontrastu

• Część elementów strony może nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych

• Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo

• Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie)

• Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

• Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo

• Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu

• Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą

• Nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność auto-podpowiadania odpowiednich wartości

• Formularze w serwisie nie zawierają treści pomagających w poprawnym wypełnieniu pól lub poradzeniu sobie z błędami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Manuela Moszyńska. Kontakt: pdsozn_manuela.moszynska@cybis.asp.waw.pl, tel. (22) 320 02 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie odpowiada Manuela Moszyńska, pdsozn_manuela.moszynska@cybis.asp.waw.pl, tel.(22) 320 02 01.

Informacje na temat procedury

Wszelkie uwagi prosimy składać na adres bip@asp.waw.pl. Na ten sam adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Obiekt – ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie

Budynek Rektoratu (Pałac Czapskich)

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta. • Windy: 1 szt., korytarze dostosowane

• Parking: tak

• Recepcja: tak

• Piktogramy: tak

• Podjazdy: tak – 2 szt.

Docelowo w budynku będzie się mieścić wszystkie jednostki organizacyjne administracji centralnej czyli Działy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkoła Doktorska.

Budynek Wydziału Grafiki

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta. • Windy: brak, korytarze niedostosowane

• Parking: tak

• Recepcja: tak

• Piktogramy: nie

• Podjazdy: brak

Do końca 2021 r. budynek zostanie dostosowany w zakresie dostępności architektonicznej.

Budynek Wydziału Malarstwa

Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta. • Windy: brak, korytarze niedostosowane.

• Parking: tak

• Recepcja: tak

• Piktogramy: nie

• Podjazdy: brak

Do końca 2021 r. budynek zostanie dostosowany w zakresie dostępności architektonicznej.

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej budynek Wydziału Malarstwa

• Wejście od strony ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub od strony ul. Traugutta.

• Windy: brak, korytarze niedostosowane.

• Parking: tak

• Recepcja: tak

• Piktogramy: nie

• Podjazdy: brak

Do końca 2021 r. budynek zostanie dostosowany w zakresie dostępności architektonicznej.

Obiekt – ul. Myśliwiecka 8 w Warszawie

Wydział Architektury Wnętrz

Wejście od strony ul. Hoene-Wrońskiego oraz od strony ul. Myśliwieckiej

. • Windy: brak, korytarze dostosowane

• Parking: tak

• Recepcja: tak

• Piktogramy: nie

• Podjazdy: brak

Wydział Wzornictwa

Wejście od strony ul. Hoene-Wrońskiego oraz od strony ul. Myśliwieckiej.

• Windy: brak, korytarze dostosowane

• Parking: tak

• Recepcja: tak

• Piktogramy: nie

• Podjazdy: brak

Obiekt – ul. Spokojna 15 w Warszawie

Wydział Sztuki Mediów

Wejście od strony ul. Spokojnej

Windy: brak, korytarze niedostosowane

Parking: tak

Recepcja: tak

Piktogramy: nie

Podjazdy: brak

Wydział Rzeźby

Wejście od strony ul. Spokojnej

• Windy: 2 szt., korytarze dostosowane

• Parking: tak

• Recepcja: tak

• Piktogramy: nie

• Podjazdy: brak

Obiekt – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Wejście od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

• Windy: 4 szt., korytarze dostosowane

• Parking: garaż

• Recepcja: tak

• Piktogramy: tak

• Podjazdy: nie ma potrzeby.

Tzw. Nowy budynek

• Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki

• Wydział Scenografii

• Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

• Studium Języków Obcych

• Studium Języków Obcych

Tzw. Stary budynek

• Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

• Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie)

Ponadto, od strony wewnętrznego dziedzińca obiektu: wejście przez bramę Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wybrzeże Kościuszkowskie 37A/1

• Archiwum ASP w Warszawie

• Wydawnictwo ASP w Warszawie (dystrybucja/magazyn)

Dostępność:

• Windy: brak, korytarze niedostosowane

• Parking: tak

• Recepcja: nie

• Piktogramy: nie

• Podjazdy: brak

Dom Plenerowy ASP w Warszawie

Adres: Dłużew 40, 05–332 Siennica

• Wejście; droga lokalna we wsi Dłużew.

• Windy: brak, korytarze niedostosowane.

• Parking: tak

• Recepcja: nie

• Piktogramy: tak

• Podjazdy: brak

Aplikacje mobilne

.

Powiadom znajomego