W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00

www.asp.waw.pl

NIP: 525-000-86-66
REGON: 000-27-57-77

Misja i cele

XML

Misja i Cele Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Fragment Statutu ASP w Warszawie:

§ 1.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, zwana dalej Uczelnią lub ASP, jest publiczną akademicką szkołą wyższą nawiązującą do tradycji warszawskiego szkolnictwa artystycznego sięgającej czasów stanisławowskich, kontynuatorką Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych założonej w 1904 r. oraz Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Jest nowoczesną uczelnią kształcącą przyszłe elity artystyczne kraju.

§ 2.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie:

kształci i wychowuje studentów w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki,

przygotowuje młodych adeptów sztuki do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury,

skupia i doskonali kadrę pedagogów tworząc warunki rozwoju ich twórczych i naukowych osobowości,

rozwija poszukiwania artystyczne przy poszanowaniu różnic światopoglądowych i wielości postaw twórczych, będąc otwartą na procesy przemian w sztuce i nauce.

uczestniczy w dziele kształtowania wartości kultury narodowej i nauki mieszczącej się w obszarze tradycji europejskiej.

W swoich działaniach Akademia Sztuk Pięknych kieruje się zasadami:

wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej,

poszanowania praw własności intelektualnej,

dbania o efekty i jakość kształcenia,

współpracy z otoczeniem przy tworzeniu dydaktyki, działalności kulturotwórczej oraz w dziedzinie transferu wiedzy.

§ 3.

Akademia prowadzi działalność dydaktyczną, artystyczną, projektową, badawczą, usługowo-badawczą, badania nad sztuką i badania wspomagające sztukę i naukę a także prowadzi działalność wydawniczą,  wystawienniczą  i edukacyjną.

Do podstawowych zadań Akademii Sztuk Pięknych należy:

kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy twórczej, zawodowej i naukowej,

wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,

kształcenie i promowanie kadr naukowych i artystycznych,

upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych, archiwalnych i muzealnych,

kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,

stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,

działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Akademia Sztuk Pięknych wykonując zadania określone w ust. 2 współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi, oświatowymi i innymi oraz związkami twórczymi, których działalność jest zbieżna z misją Akademii. Uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni artystycznego szkolnictwa wyższego.

§ 4.

Akademia Sztuk Pięknych jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w Ustawie.

Akademia Sztuk Pięknych ma samodzielność statutową, tj. prawo do uchwalenia Statutu oraz zmian w Statucie, wchodzących w życie z dniem określonym w odpowiedniej uchwale Senatu.

§ 5.

Akademia Sztuk Pięknych kieruje się wskazaniami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich przyjętej w Bolonii 18 września 1988 r.

Brak artykułów