Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00

www.asp.waw.pl

NIP: 525-000-86-66
REGON: 000-27-57-77

Statystyki oglądalności BIP od dnia 28.10.2019

Statystyki strony Władze Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2016 - 2020 110
Kadencja 2016-2020 86
Pełnomocnicy Rektora 79
Kanclerz i Zastępca 61
Rzecznik Dyscyplinarny 61
Komisja ds. Etyki 49
skład 47
Uczelniana Komisja Wyborcza 47
Komisja ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się 42
Komisja ds. Strategii i Rozwoju 42
skład 38
skład 37
skład 36
skład 35
skład komisji 34
Rada Muzeum 32
skład komisji 28
skład komisji 28
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21
KOMUNIKAT 20
Komunikat 19
skład 16
Dziekani 13
Statystyki strony Senat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
4/2020 333
Kadencja 2016-2020 50
09/2020 40
19/2020 39
24/2020 37
6/2020 37
15/2020 28
14/2020 27
17/2020 26
35/2017 25
23/2020 23
28/2019 23
21/2020 22
8/2020 22
10/2020 21
13/2020 21
26/2019 21
49/2019 21
1/2020 20
11/2020 19
17/2019 19
18/2020 19
1/2019 18
16/2014 18
16/2020 18
3/2020 18
44/2019 18
5/2020 18
12/2020 17
39/2019 17
41/2017 17
22/2020 16
27/2019 15
7/2020 15
1/2014 14
15/2019 14
20/2018 14
25/2019 14
45/2019 14
5/2010 14
20/2020 13
21/2017 13
3/2019 13
30/2017 13
8/2010 13
1/2015 12
15/2010 12
18/2010 12
19/2010 12
20/2019 12
Statystyki strony Rada Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady 77
Regulamin Rady Uczelni 54
Uchwały Rady Uczelni 2020 43
Uchwały Rady Uczelni 2019 22
Statystyki strony Postępowania awansowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dyscypliny 89
Biuro Rady Dyscypliny 84
mgr Michał Szuszkiewicz, Wydział Malarstwa 79
mgr Radosław Skóra, Wydział Rzeźby 79
mgr Agnieszka Wach, Wydział Rzeźby 59
mgr Katarzyna Dorocińska- Mayhew, Wydział Grafiki 59
mgr Tomasz Przybysz, Wydział Grafiki 50
mgr Anna Koźbiel- Walas, Wydział Grafiki 36
mgr Laura Dyczko, Wydział Grafiki 34
Dr Piotr Wachowski, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie 32
mgr Anna Skołorzyńska-Cieciera, Wydział Architektury Wnętrz 28
mgr Paweł Grobelny, Wydział Wzornictwa 25
Dr Tomasz Musiał Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi 23
Dr Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Kolegium Edukacji Artystycznej 22
Dr Kamil Stańczak, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie 22
Dr Przemysław Adamski, Wydział Grafiki ASP w Warszawie 21
Dr Joanna Chudy, Wydział Grafiki ASP w Warszawie 3
Dr Magdalena Anna Kochanowska, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie 3
Dr Daniel Zieliński, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie 1
Dr Maciej Konopka, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie 1
Statystyki strony Organizacja Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin Organizacyjny 96
Rektorat 82
Wydawnictwo 77
Dział Kadr i Płac 66
Kwestura 62
Biuro Promocji i Współpracy 59
Galeria Salon Akademii 56
Dział Administracji 55
Dział Prawny 55
Biuro Rady Dyscypliny 53
Dom Plenerowy w Dłużewie 52
Dział Nauczania 50
Kancelaria Główna 50
Biblioteka Główna ASP 49
Archiwum ASP 47
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych 47
Sekcja Spraw Programowych i Jakości Kształcenia 45
Dział Artystyczno - Badawczy 44
Audytor Wewnętrzny 43
Muzeum ASP 41
Sekretariat Kanclerza 39
Inspektor Ochrony Danych 38
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną 37
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 30
Wydział Architektury Wnętrz 30
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej 28
Wydział Malarstwa 28
Wydział Sztuki Mediów 26
Wydział Grafiki 24
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 23
Wydział Scenografii 23
Wydział Wzornictwa 23
Studium Języków Obcych 22
Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki 21
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 21
Wydział Rzeźby 21
Studium Pedagogiczne 17
Statystyki strony Działalność Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie obowiązujący od dnia 1 października 2019 r. 370
Zarządzenie nr 19/2020 70
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w ASP w Warszawie 63
Pismo okólne nr 1 z dnia 22 października 2019r. 57
12/2020 55
Zarządzenie nr 16/2020 49
2/2020 48
Podstawy prawne istnienia Uczelni 45
Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 45
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 45
Kontrola Zarządcza 44
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ASP w Warszawie 40
Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 38
Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie- aktualny 33
39/2019 30
Zarządzenie nr 17/2020 30
Zarządzenie nr 18/2020 30
Komunikat Rektora nr 5/2020 dotyczący Regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków na naukę w ASP w Warszawie 29
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 29
Zarządzenie nr 20/2020 28
1/2010 27
Regulamin wnioskowania, przyznawania i rozliczania środków z subwencji na finansowanie zadań służących rozwojowi pracowników zaliczanych do młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 2019 27
Zarządzenie nr 15/2020 26
Regulamin Pracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 25
10/2020 24
33/2019 24
Komunikat Rektora nr 3/2020 w sprawie koronawirusa 24
43/2019 23
Komunikat Rektora nr 4/2020 zalecający prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 23
Raport Samooceny 23
Regulamin korzystania przez studentów z poczty elektronicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 23
Regulamin Pracy 23
11/2020 22
13/2020 22
14/2020 22
Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 22
Regulamin wnioskowania, podziału i rozliczania środków na naukę w roku 2019 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 22
30/2019 21
Regulamin zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2020/2021 21
10/2019 20
Komunikat Rektora nr 1/2020 w sprawie składu Rady Programowej Szkoły Doktorskiej 19
Komunikat Rektora nr 2/2020 w sprawie koronawirusa 18
Regulamin Szkoły Doktorskiej - aktualny 18
22/2020 17
31/2019 17
4/2020 17
13/2019 16
36/2019 16
38/2018 16
9/2013 16
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną 23
Opłaty- inne formy kształcenia 20
Opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2020/2021 19
Miasta i metropolie. Studia miejskie – studia podyplomowe 16
Opłaty dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2019/2020 16
Wydział Wzornictwa 15
Wydział Architektury Wnętrz 14
Wydział Grafiki 14
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 14
Wydział Scenografii 13
Wydział Sztuki Mediów 13
Kolor w kreacji wnętrza – studia podyplomowe 12
Zwalnianie z opłat 12
Wydział Rzeźby 11
Wydział Malarstwa 8
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 6
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne dla uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 4
Statystyki strony Szkoła Doktorska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin Szkoły Doktorskiej 54
Dyrektor Szkoły Doktorskiej 42
Komunikat w sprawie wstrzymania procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 22
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przetarg nieograniczony 77
Przetarg nieograniczony 58
Przetarg nieograniczony 52
Przetarg nieograniczony 45
Przetarg nieograniczony 42
Przetarg nieograniczony 31
Przetarg nieograniczony 28
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 23
Przetarg nieograniczony 23
Przetarg nieograniczony 22
Przetarg nieograniczony 22
Plan postępowań o udzielenia zamówień publicznych na 2018 r. 21
Przetarg nieograniczony 21
Przetarg nieograniczony 21
Przetarg nieograniczony 21
Przetarg nieograniczony 21
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 20
Przetarg nieograniczony 20
Zamówienie na usługi społeczne na podstwie art. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 20
Zapytanie ofertowe 19
Zapytanie ofertowe 19
Przetarg nieograniczony 18
Przetarg nieograniczony 18
Przetarg nieograniczony 18
Przetarg nieograniczony 18
Przetarg nieograniczony 18
Przetarg nieograniczony 18
Przetarg nieograniczony 18
Zapytanie ofertowe 18
Zapytanie ofertowe 18
Przetarg nieograniczony 17
Przetarg nieograniczony 17
Zapytanie ofertowe 17
Przetarg nieograniczony 16
Przetarg nieograniczony 16
Przetarg nieograniczony 16
Przetarg nieograniczony 16
Zamówienie na usługi społeczne 16
Przetarg nieograniczony 15
Przetarg nieograniczony 14
Przetarg nieograniczony 14
Przetarg nieograniczony 14
przetarg nieograniczony 12
Przetarg nieograniczony 11
przetarg nieograniczony 11
Przetarg nieograniczony 11
przetarg nieograniczony 11
przetarg nieograniczony 11
przetarg nieograniczony 11
przetarg nieograniczony 11
Statystyki strony Praca na ASP
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Asystent 72
Asystent 27
Asystent 22
Asystent 20
Statystyki strony Samorząd Studencki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Prezydium Samorządu Studentów 53
Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 19.02.2020r. 51
Sprawozdanie Samorządu Studentów za rok 2018 47
Statystyki strony Kontakt
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strona główna 53
Sposób uzyskania informacji 30
Podstawa prawna 25
Skład Redakcji BIP ASP 25
Informacje ogólne 24

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij