Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00

www.asp.waw.pl

NIP: 525-000-86-66
REGON: 000-27-57-77

Statystyki oglądalności BIP od dnia 28.10.2019

Statystyki strony Władze Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2020-2024 304
Kadencja 2020-2024 289
Kadencja 2020-2024 236
Pełnomocnicy Rektora 226
Kanclerz i Zastępca 156
Rzecznik Dyscyplinarny 148
Komisja ds. Etyki 136
Uczelniana Komisja Wyborcza 115
skład 110
Komisja ds. Strategii i Rozwoju 104
Komisja ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się 103
skład 102
skład 99
skład 92
skład 91
Rada Muzeum 88
skład komisji 84
skład komisji 77
skład komisji 75
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 66
skład 61
KOMUNIKAT 48
Komunikat 47
Sprawozdanie z działalności Rektorskiej Komisji Socjlanej w kadencji 2016 - 2020 6
Statystyki strony Senat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
4/2020 895
Kadencja 2020-2024 177
19/2020 105
24/2020 76
09/2020 74
6/2020 74
23/2020 64
14/2020 63
15/2020 61
21/2020 61
20/2020 60
18/2020 59
28/2019 57
17/2020 56
22/2020 56
10/2020 53
35/2017 53
39/2019 52
16/2020 51
44/2019 51
49/2019 51
5/2020 51
17/2019 50
13/2020 49
8/2020 49
12/2020 48
42/2019 48
1/2020 47
11/2020 47
26/2019 47
1/2019 46
16/2014 46
20/2019 46
3/2020 46
34/2019 46
5/2010 46
18/2019 45
25/2019 45
3/2019 45
7/2020 45
41/2017 44
15/2019 43
27/2019 43
37/2019 43
4/2019 43
45/2019 43
1/2014 42
20/2018 42
10/2010 41
15/2010 41
Statystyki strony Rada Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady 170
Regulamin Rady Uczelni 105
Uchwały Rady Uczelni 2020 84
Uchwały Rady Uczelni 2019 51
Statystyki strony Postępowania awansowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dyscypliny 186
Biuro Rady Dyscypliny 173
mgr Radosław Skóra, Wydział Rzeźby 144
mgr Anna Skołożyńska-Cieciera, Wydział Architektury Wnętrz 128
mgr Michał Szuszkiewicz, Wydział Malarstwa 127
mgr Agnieszka Wach, Wydział Rzeźby 101
mgr Katarzyna Dorocińska- Mayhew, Wydział Grafiki 100
mgr Tomasz Przybysz, Wydział Grafiki 98
mgr Nadia Issa, Wydział Grafiki 89
mgr Anna Koźbiel- Walas, Wydział Grafiki 87
Dr Barbara Kucharska, Collegium Da Vinci w Poznaniu 77
mgr Laura Dyczko, Wydział Grafiki 74
mgr Paweł Grobelny, Wydział Wzornictwa 73
Dr Piotr Wachowski, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie 68
Dr Kamil Stańczak, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie 66
Dr Tomasz Musiał Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi 64
Dr Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Kolegium Edukacji Artystycznej 61
Dr Przemysław Adamski, Wydział Grafiki ASP w Warszawie 53
mgr Anna Marciniak, Wydział Architektury Wnętrz 52
Dr Magdalena Anna Kochanowska, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie 42
Dr Joanna Chudy, Wydział Grafiki ASP w Warszawie 38
mgr Joanna Tumiłowicz, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie 37
Dr Maciej Konopka, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie 36
Dr Daniel Zieliński, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie 30
Dr Ryszard Kajzer , Wydział Grafiki ASP w Warszawie 27
Dr Izabela Zając, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie 24
Statystyki strony Organizacja Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin Organizacyjny 284
Dział Administracji 155
Dział Kadr i Płac 155
Rektorat 142
Biuro Rady Dyscypliny 140
Biuro Promocji i Współpracy 138
Kwestura 135
Wydawnictwo 132
Dział Artystyczno - Badawczy 118
Dział Prawny 116
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną 116
Dom Plenerowy w Dłużewie 113
Galeria Salon Akademii 112
Dział Nauczania 108
Sekcja Spraw Programowych i Jakości Kształcenia 108
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych 106
Kancelaria Główna 105
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 105
Biblioteka Główna ASP 102
Wydział Architektury Wnętrz 99
Wydział Grafiki 99
Muzeum ASP 98
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 98
Wydział Sztuki Mediów 97
Inspektor Ochrony Danych 96
Archiwum ASP 94
Sekretariat Kanclerza 92
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej 91
Wydział Scenografii 89
Wydział Malarstwa 88
Wydział Rzeźby 86
Audytor Wewnętrzny 85
Wydział Wzornictwa 84
Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki 79
Studium Języków Obcych 78
Studium Pedagogiczne 70
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 68
Statystyki strony Działalność Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie obowiązujący od dnia 1 października 2019 r. 733
Pismo okólne nr 1 z dnia 22 października 2019r. 155
Zarządzenie nr 19/2020 142
Komunikat Rektora nr 4/2020 zalecający prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 130
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 121
Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 120
Kontrola Zarządcza 119
Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie- aktualny 117
2/2020 113
Podstawy prawne istnienia Uczelni 113
12/2020 107
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w ASP w Warszawie 105
Zarządzenie nr 16/2020 102
Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 99
Zarządzenie nr 18/2020 90
Zarządzenie nr 23/2020 88
Komunikat Rektora nr 2/2020 w sprawie koronawirusa 84
Komunikat Rektora nr 3/2020 w sprawie koronawirusa 80
Komunikat Rektora nr 5/2020 dotyczący Regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków na naukę w ASP w Warszawie 80
Zarządzenie nr 17/2020 78
Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 77
Zarządzenie nr 26/2020 76
22/2020 74
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ASP w Warszawie 73
39/2019 72
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 72
Regulamin Pracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 70
11/2020 68
Zarządzenie nr 20/2020 68
Zarządzenie nr 15/2020 66
Regulamin wnioskowania, przyznawania i rozliczania środków z subwencji na finansowanie zadań służących rozwojowi pracowników zaliczanych do młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 2019 65
Zarządzenie nr 29/2020 65
Regulamin zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2020/2021 64
Raport Samooceny 63
Regulamin korzystania przez studentów z poczty elektronicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 61
4/2020 60
30/2019 59
10/2019 58
14/2020 58
33/2019 58
Komunikat Rektora nr 1/2020 w sprawie składu Rady Programowej Szkoły Doktorskiej 58
1/2010 57
10/2020 57
13/2020 57
43/2019 56
7/2020 55
Zarządzenie nr 25/2020 55
Zarządzenie nr 24/2020 54
13/2019 53
Regulamin Pracy 53
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 64
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną 63
Opłaty- inne formy kształcenia 56
Opłaty dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2019/2020 54
Opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2020/2021 52
Zwalnianie z opłat 50
Kolor w kreacji wnętrza – studia podyplomowe 48
Wydział Architektury Wnętrz 47
Wydział Scenografii 45
Miasta i metropolie. Studia miejskie – studia podyplomowe 44
Wydział Rzeźby 44
Wydział Sztuki Mediów 44
Wydział Wzornictwa 44
Wydział Grafiki 43
Wydział Malarstwa 39
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne dla uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 38
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 33
Statystyki strony Szkoła Doktorska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin Szkoły Doktorskiej 131
Dyrektor Szkoły Doktorskiej 102
Komunikat w sprawie wstrzymania procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 62
Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2020/2021 – rozpoczynającej kształcenie od semestru letniego 61
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przetrag nieograniczony 207
Przetarg nieograniczony 113
Przetarg nieograniczony 86
Przetarg nieograniczony 80
Przetarg nieograniczony 78
Przetarg nieograniczony 76
Przetarg nieograniczony 64
Przetarg nieograniczony 61
Przetarg nieograniczony 60
Zapytanie ofertowe 59
Przetarg nieograniczony 58
Zapytanie ofertowe 57
Zamówienie na usługi społeczne na podstwie art. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 56
Przetarg nieograniczony 55
Zapytanie ofertowe 55
Przetarg nieograniczony 54
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 53
Przetarg nieograniczony 53
Przetarg nieograniczony 53
Przetarg nieograniczony 53
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 52
Przetarg nieograniczony 52
Przetarg nieograniczony 51
Plan postępowań o udzielenia zamówień publicznych na 2018 r. 49
Przetarg nieograniczony 49
Zapytanie ofertowe 48
przetarg nieograniczony 47
przetarg nieograniczony 47
Przetarg nieograniczony 47
Przetarg nieograniczony 47
Przetarg nieograniczony 47
Przetarg nieograniczony 47
Przetarg nieograniczony 47
Zapytanie ofertowe 47
Przetarg nieograniczony 46
Przetarg nieograniczony 45
Przetarg nieograniczony 45
Przetarg nieograniczony 45
Przetarg nieograniczony 45
Przetarg nieograniczony 45
Zamówienie na usługi społeczne 45
Przetarg nieograniczony 44
przetarg nieograniczony 43
Przetarg nieograniczony 43
Przetarg nieograniczony 43
Przetarg nieograniczony 43
Przetarg nieograniczony 42
Przetarg nieograniczony 42
przetarg nieograniczony 42
Przetarg nieograniczony 41
Statystyki strony Praca na ASP
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Asystent 140
Asystent 116
Asystent 116
Asystent 102
Asystent 80
Adiunkt 73
Asystent 52
Statystyki strony Samorząd Studencki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przewodniczący Prezydium Samorządu Studentów 133
Sprawozdanie Samorządu Studentów za rok 2018 129
Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 19.02.2020r. 126
Sprawozdanie z wykorzystania środków Samorządu Studentów ASP w Warszawie w roku 2019 12
Statystyki strony Kontakt
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Redakcji BIP ASP 139
Strona główna 104
Sposób uzyskania informacji 102
Podstawa prawna 81
Informacje ogólne 74

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij