Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00

www.asp.waw.pl

NIP: 525-000-86-66
REGON: 000-27-57-77

Ogłoszenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Dostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zamówienie na Dostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP-3/2020

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5

zamówienie na: Dostawa i montaż systemu magazynowego do przechowywania obiektów muzealnych dla Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zamówienie na Dostawa i montaż systemu magazynowego do przechowywania obiektów muzealnych dla Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-1/2020

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Usługi sprzątania oraz utrzymania czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zamówienie na Usługi sprzątania oraz utrzymania czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-1/2019

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa i montaż regałów jezdnych do Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zamówienie na Dostawa i montaż regałów jezdnych do Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-2/2019

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-5/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 tyś euro

termin składania ofert

zamówienie na: Świadczenie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zamówienie na Świadczenie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-4/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Zamówienie na usługi społeczne na podstwie art. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

wartość szacunkowa mniejsza niż kwota okereślona w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa myjki ultradźwiękowej

zamówienie na Dostawa myjki ultradźwiękowej

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-29/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 tyś euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa 2 tabletów

zamówienie na Dostawa 2 tabletów

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-28/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 tyś euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa i instalacja w siedzibie zamawiającego zintegrowanego, mobilnego, mikroskopowego systemu pomiarowego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia

zamówienie na Dostawa i instalacja w siedzibie zamawiającego zintegrowanego, mobilnego, mikroskopowego systemu pomiarowego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-25/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

zamówienie na Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-23/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Wraszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich prac polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej

zamówienie na Wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich prac polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-2/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-3/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa zestawu do dokumentacji fotograficzne

zamówienie na Dostawa zestawu do dokumentacji fotograficzne

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-18/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Organizacja 3 konferencji podsumowujących realizację projektu „Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze

zamówienie na Organizacja 3 konferencji podsumowujących realizację projektu „Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-20/2018

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Zamówienie na usługi społeczne

wartość szacunkowa mniejsza niż kwota okereślona w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa stacjonarnego skanera XRF

zamówienie na Dostawa stacjonarnego skanera XRF

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-16/2017

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa --------

termin składania ofert

zamówienie na: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zamówienie na Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-10/2017

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa przenośnego skanera XRF

zamówienie na Dostawa przenośnego skanera XRF

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-17/2017

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Wraszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. „Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. „Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP-8/2017

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa ręcznego analizatora FTIR (część I) oraz przystawki do spektrometru FTIR (część II)

zamówienie na Dostawa ręcznego analizatora FTIR (część I) oraz przystawki do spektrometru FTIR (część II)

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-14/2017

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa przenośnego zestawu do wykonywania i digitalizacji zdjęć rentgenowskich

zamówienie na Dostawa przenośnego zestawu do wykonywania i digitalizacji zdjęć rentgenowskich

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-13/2017

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa zestawu do dokumentacji fotograficznej

zamówienie na Dostawa zestawu do dokumentacji fotograficznej

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy ZP_PK-12/2017

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa mikrofedometru wraz z akcesoriami

zamówienie na Dostawa mikrofedometru wraz z akcesoriami

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP_PK-11/2017

zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij