W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00

www.asp.waw.pl

NIP: 525-000-86-66
REGON: 000-27-57-77

Ogłoszenia

XML
Zamówienie na: OCHRONA - usługi świadczenia ochrony obiektów ASP w Warszawie
Zamówienie na OCHRONA - usługi świadczenia ochrony obiektów ASP w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy DPZP-ZP.26.1.2021/PB
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia --------
Termin składania ofert
Sposób składania ofert za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
Zamówienie na: Dostawa mebli do Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Dostawa mebli do Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-7/2020
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
Zamówienie na: Dostawa mebli do prowadzenia działalności kulturalnej w Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Dostawa mebli do prowadzenia działalności kulturalnej w Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-5/2020
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
Zamówienie na: Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego w salach Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego w salach Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-4/2020
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
Zamówienie na: Dostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Dostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-3/2020
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
Zamówienie na: Dostawa i montaż systemu magazynowego do przechowywania obiektów muzealnych dla Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Dostawa i montaż systemu magazynowego do przechowywania obiektów muzealnych dla Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-1/2020
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Usługi sprzątania oraz utrzymania czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Usługi sprzątania oraz utrzymania czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-1/2019
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa i montaż regałów jezdnych do Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Dostawa i montaż regałów jezdnych do Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-2/2019
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 tyś euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Świadczenie usług pocztowych dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-5/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 tyś euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Świadczenie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Świadczenie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-4/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia zamówienie na usługi społeczne na podstwie art. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych
Wartość zamówienia mniejsza niż kwota okereślona w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa myjki ultradźwiękowej
Zamówienie na Dostawa myjki ultradźwiękowej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-29/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 tyś euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa 2 tabletów
Zamówienie na Dostawa 2 tabletów
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-28/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 tyś euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Stół do skanera do badań składu pierwiastkowego obiektów metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF
Zamówienie na Stół do skanera do badań składu pierwiastkowego obiektów metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-27/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Wraszawie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa i instalacja w siedzibie zamawiającego zintegrowanego, mobilnego, mikroskopowego systemu pomiarowego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia
Zamówienie na Dostawa i instalacja w siedzibie zamawiającego zintegrowanego, mobilnego, mikroskopowego systemu pomiarowego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników zamawiającego z obsługi urządzenia
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-25/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego
Zamówienie na Dostawa sprzętu laboratoryjnego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-23/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Wraszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich prac polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej
Zamówienie na Wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich prac polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-2/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej
Zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie i renowacji Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-3/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa laserowego systemu czyszczenia dzieł sztuki ze skanowaniem wiązki promieniowania
Zamówienie na Dostawa laserowego systemu czyszczenia dzieł sztuki ze skanowaniem wiązki promieniowania
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-19/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia --------
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa zestawu do dokumentacji fotograficzne
Zamówienie na Dostawa zestawu do dokumentacji fotograficzne
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-18/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Organizacja 3 konferencji podsumowujących realizację projektu „Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze
Zamówienie na Organizacja 3 konferencji podsumowujących realizację projektu „Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-20/2018
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia zamówienie na usługi społeczne
Wartość zamówienia mniejsza niż kwota okereślona w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa stacjonarnego skanera XRF
Zamówienie na Dostawa stacjonarnego skanera XRF
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-16/2017
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia --------
Termin składania ofert
Zamówienie na: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamówienie na Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-10/2017
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Dostawa przenośnego skanera XRF
Zamówienie na Dostawa przenośnego skanera XRF
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP_PK-17/2017
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Wraszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. „Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego
Zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn. „Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP-8/2017
Zamawiający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert